بذر گل شب بو

تولید، عرضه، صادرات و واردات انواع بذر گل

بذر گل شب بو

شب بو نوعی گیاه چند ساله است و ازراسته ی کلم سانان و تیره ی شب بویان  است گل های این گیاه یکی از زیباترین و خوشبوترین گلها است که در هنگام عصر باز شده و شروع به عطر افشانی می کند و بو ای شبیه به وانیل و یا میخک دارند از شب بو بعنوان گل بریده، گلدانی و گل زینتی برای کاشت در حاشیه ها و تپه‌های گل و ایجاد زمینه رنگی در بهار در پارکها استفاده می شود. شب بو گیاهی دو ساله ویا چند ساله است که بهترین روش تکثیر آن کاشت بذر است. کاشت بذر ها در بهار صورت میگرد و در تابستان به گل می نشیند شب بو ها به انواع کم پر و پر پر تقسیم میشوند که از انواع کم پر برای کاشت گلدانی و شاخه بریده و انواع پر پر ان برای کاشت در حاشیه ها استفاده می گرد.شب بو های کم پری که کاربرد گلدانی گل بریده دارند،شب بو های معمولی ای هستند که به شب بوی استاکس یا ماتیولا معروف هستند.

این گیاه، گیاهی یک ساله یا دو ساله است که به عنوان یک ساله مقاوم کشت و کار می شود. گل آن به صورت خوشه انتهایی است. دارای انواع کم پر و پرپر بوده و به خاطر گل های معطر آن که می تواند به صورت تازه یا خشک شده استفاده شود ارزشمند است . گیاه گلدانی عالی برا ی زمستان و بهار بوده و گل های بریدنی خوبی تولید می کند . در رنگ های متنوع صورتی، لاکی، ارغوانی، بنفش، زرد، یاسی، سفید، قرمز و گلی و آجری و دیگر رنگ های حد واسط وجود دارد.

این گیاه از نظر ارتفاع گـوناگـون بوده و دارای انواع پاکوتاه به ارتفاع ۱۵ – ۲۰ سانتی متر، متوسط و پابلند به ارتفاع  ۶۰ – ۹۰ سانتی متر است. برگ ها باریک، بیضوی تا نیزه ای شکل به طول ۳ –۸ سانتی متر است که در حالت معمول با موم سفید رنگی پوشیده شده است. در انواعی از آن که به نام شب بوی برگ خیری معروف است برگ ها سبز است. از نظر منشعب شدن ساقه نیز برخی رقم ها فقط یک ساقه تشکیل می دهند ولی برخی دیگر از نزدیک زمین منشعب می شوند. گل های کم پر در تمام شب بوها صلیب مانند است، یعنی دارای چهار گلبرگ است که به صورت صلیب قرار گرفته اند، اما انواع پرپر بیشتر وجود داشته و از تغییر پرچم ها به گلبرگ ها حاصل شده اند. شب بوهای کم پر دارای چهار گلبرگ روی چهار پرچم بوده و مادگی دارای ۳۰ –۶۰ تخمک است، در حالیکه گل های پرپر دارای ۴۰ –۷۰ گلبرگ بوده و نر و ماده عقیم هستند.

براساس میزان تولید گل های کم پر گیاه شب بو دارای انواع زیر است:

۱-کم پر که فقط گل های کم پر تولید می کند.

۲-کم پر که ۷۵% گل کم پر و ۲۵% گل پرپر تولید می کند.

۳-کم پر Eversportingکه ۵۶-۵۴% گل پرپر و ۴۴ –۴۶% گل کم پر تولید می کنند.

۴-شب بوهای پر پر که به علت عقیمی کامل یعنی نداشتن اندام های جنس نر و ماده نمی توانند بذر تولید کنند.

 در بعضی رقم های شب بو، گیاهان برای پرپری قابل انتخاب هستند. به این مفهوم که در مرحله دو برگی از روی رنگ لپه ها می توان گیاهان پرپر و کم پر را از هم تشخیص داد که گیاهان دارای برگ لپه ای سبز روشن پرپر و انواع دارای برگ لپه ای سبز تیره کم پر هستند، مانند رقم های سری های Glory، Harmony  و Xmasاز شرکت بذر تاکی ژاپن. برخی دیگر در مراحل جلوتر قابل تشخیص هستند مانند رقم های سری Midgetاز این شرکت که تا مرحله ۳ – ۴ برگ حقیقی قابل تشخیص هستند که گیاه پرپر دارای برگ های دندانه دار و گیاه کم پر دارای برگ با حاشیه صاف است.

افزایش شب بو

گل شب بو با بذر افزایش می یابد. شب بوی معمولی برای رشد نیاز به هوای خنک دارد و با گرم شدن هوا رشد آن به مقدار زیادی کند می شود و گرمای زیادی باعث از بین رفتن آن می شود. بنابراین در تعیین زمان کاشت بذر به شرایط دمـایی منطقه باید توجه داشت. در کرج بذر نوع دوساله را در اوایل تا اواسط مرداد کشت کرده و نشاء ها در پاییز به گلدان منتقل می گردند و در گلخانه سرد(حدود ۱۰ درجه سانتی گراد) نگهداری می کنند. در این شرایط در اواخر زمستان و اوایل بهار قابل فروش می شوند. شب بوی معمولی کم و بیش زمستان های سرد را در خارج گلخـانه تحمـل می کند و در بـهـار بـه گل می رود امـا بـرای زود رسی آن از گلخانه سرد (۱۰ درجه سانتی گراد) استفاده می کنند.

اگر این گل را از طریق  بذر می خواهید تکثیر کنید به این موارد توجه داشته باشید

  • در اوایل فصل بذر را از گیاهان بالغ جمع‌آوری کنید تا گرفتار بیماری‌های مربوطه نشده باشند.
  • بذرها را در گلدان‌ها یا بسته‌های برچسب‌دار جای دهید (سال جمع‌آوری بذر را روی برچسب‌ها قید کنید).
  • آن‌ها را در محیط خشک و خنک داخلی قرار دهید.

اگر نگه‌داری طولانی‌مدت مدنظرتان است، آن‌ها را در یخچال نگه دارید.

در صورتی که شب بو برای تولید گل بریده پرورش داده شود باید زمانی که ۱/۲ تا ۲/۳ گلچه ها باز شدند برداشت شـود. بـرای جلوگیری از آلـودگی آب گلجای بـاید ریشه ها و برگ های پائینی حذف شوند اما در حمل و نقل می تواند همراه با ریشه باشد. دمای مناسب انبار برای آن ۲ –۵ درجه سانتی گراد است و در صورت نگهداری در محل تاریک و خنک، عطر گیاه از بین می رود اما به هر حال نباید در نور مستقیم قرار گیرد. برای جلوگیری از خم شدن ساقه باید به صورت عمودی حمل و نقل شود.

بوته میری: یک بیمـاری جدی در شب بو است که روی دان نهال ها اثر گذاشته و ناشی از قارچ های Pythium debarynumو Pellicuraria filamentousاست. بخش های پائینی گیاه از جمله ریشه ها سیاه شده و می میرند، ساقه ها در نزدیک سطح خاک حالت حلقه برداری شده پیدا کرده و به پژمردگی گیاهان می انجامد. در شرایط رطوبت زیاد و دمای بالا بیماری توسعه می یابد. گندزدایی بذر و بستر کاشت می تواند در کنترل آن موثر باشد. آبیاری خاک با محلول بنومیل می تواند موثر باشد.

رنگ سفید: ویژگی این بیماری تشکیل تاول های برجسته سفید در سطح زیرین برگ های پایینی است و ناشی از قارچAlbugo candida  است. اسپورهای (هاگ های) پودری سفید از این تاول ها آزاد شده و باعث توسعه بیماری می شود. حذف گیاهان بیمار، از بین بردن بقایای گیاه و پاشیدن اکسی کلرید مس برای کنترل این بیماری توصیه می شود.